کلیات بند پایان

بند پایان کلیات بند پایان شاخه بند پایان بزرگترین و متنوع ترین شاخه جانوری با حدود ۱میلیون دویست هزار گونه نامگذاری شده.وتعداد تخمینی ۵میلیون گونه پر اهمیت ترین شاخه جانوری را تشکیل میدهد.قدمت بند پایان اولیه به پیش از یک میلیارد سال پیش و احتمالا به دوره کامبرین در دوران اول میرسد.علم مطالعه بند پایان entomologyگویند […]

Call Now Buttonتماس با ما