سمپاشی عنکبوت

سمپاشی عنکبوت

عنکبوتها  Spiders

تعداد کمی از عنکبوتها قدرت گزش انسان راداشته،دارای سم وکلیسرهای سمی هستند وگزش آنها منجربه ایجاد درد،درماتیت و زخمهای نکروزه،واکنشهای عمومی وحتی مرگ می شود.مهم تریت عنکبوتها از نظر گزش سمی عنکبوتهای بیوه سیاه متعلق به جنس latrodectus.ssp هستند که گونه l.mactans ازاهمیت زیادی در آمریکا برخوردار است.

گونه های دیگری در مناطق مختلف جهان از جمله ایران شناسایی و مطالعه شده اند.این عنکبوتها به رنگ سیاه خاکستری تیره ویا قهوه ای با لکه های قرمز در سطح یا زیر شکم شناسایی می شوند.طول بدن با پاهای باز 4cm است.

40 هزار گونه عنکبوت در دنیا وجود دارد  که 50 گونه از آنها دارای سم هایی هستند که می تواند انسان را دچار مشکل کنند. عنکبوت دو نوع سم دارد که یکی به بافت نرم اطراف محل گزش آسیب میزند و گونه ی دیگر به سیستم عصبی انسان آسیب می زند .

گزش این عنکبوت ایجاد درد موضعی و عضلانی(گاهی پس از یک تا دوساعت از گزش)دل درد،حالت تهوع وگرفتگی قفسه سینه می کند.معمولا عوارض بعد از دوتا سه روز برطرف میشود ولی درافراد حساس ممکن است ایجاد درماتیت،فلج و حتی اغما و مرگ کند.

سم پاشی یکی از بهترین راهکارها برای از بین بردن حشرات ، از جمله عنکبوت  که فراوان ترین نوع حشرات موذی هستند خواهد بود. سمپاشی عنکبوت عالی ترین گزینه برای از بین بردن این موجودات است.

سمپاشی عنکبوت سمپاشی عنکبوت سمپاشی عنکبوت

سمپاشی عنکبوت

هر آنچه که باید در مورد سمپاشی رتیل بدانید

Call Now Buttonتماس با ما