سمپاشی مار و عقرب

سمپاشی عقرب سمپاشی مار سمپاشی حرفه ای مار یکی از دقیق ترین خدمات سمپاشی موجود است. هر ساله تعداد قابل توجهی از مردم (به ویژه کودکان) در اثر مارگزیدگی جان خود را از دست می دهند. در درجه اول آسیب مارگزیدگی، افرادی هستند که در میان بوته ها، علفزارها، نواحی جنوبی کشور، افرادی که در […]

سمپاشی برای ملخ

    سمپاشی برای ملخ شرکت سمپاشی کوشا پیشرو ملخ گونه‌ای از حشره متعلق به راسته ملخی‌ها است. این گروه از حشرات احتمالاً قدیمی‌ترین گروه زنده حشرات گیاه‌خوار هستند که قدمتشان به تریاس اولیه در حدود ۲۵۰ میلیون سال پیش بازمی‌گردد ملخ ‌ها به‌طور معمول حشرات زمینی با پاهایی قدرتمند در عقب خود هستند که به آنها اجازه می‌دهد با جهش شدید از […]

سمپاشی عنکبوت

سمپاشی عنکبوت عنکبوتها  Spiders تعداد کمی از عنکبوتها قدرت گزش انسان راداشته،دارای سم وکلیسرهای سمی هستند وگزش آنها منجربه ایجاد درد،درماتیت و زخمهای نکروزه،واکنشهای عمومی وحتی مرگ می شود.مهم تریت عنکبوتها از نظر گزش سمی عنکبوتهای بیوه سیاه متعلق به جنس latrodectus.ssp هستند که گونه l.mactans ازاهمیت زیادی در آمریکا برخوردار است. گونه های دیگری در […]

سمپاشی زنبور

سمپاشی زنبور زنبورها  Vasps and Bee زنبور ها جزء مهم ترین حشرات محسوب شده وبه راسته Hymeoptera یابال غشاییان تعلق دارند.بعضی از خانواده های زنبورها دارای نیش سمی در انتهای بدن بوده که اندام تخمگذار حشره ماده است ومجهز به کیسه سمی می باشد.دوخانواده از زنبورها اهمیت زیادی از جهت نیش زدن وعوارض ناشی از آن […]

Call Now Buttonتماس با ما