مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت

مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت بنا به تعریف،مقاومت به حشره کش ها ویژگی ارثی است که به حشره امکان می دهدتا پس از تماس با دوزی که به طور معمول مرگبار است همچنان به حیات خود ادامه دهد.بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی که در سال ۱۹۵۷ارائه شده است مقاومت عبارت است از:توانایی […]

Call Now Buttonتماس با ما