مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت

مقاومت به حشره کش ها ومدیریت مقاومت بنا به تعریف،مقاومت به حشره کش ها ویژگی ارثی است که به حشره امکان می دهدتا پس از تماس با دوزی که به طور معمول مرگبار است همچنان به حیات خود ادامه دهد.بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی که در سال 1957ارائه شده است مقاومت عبارت است از:توانایی […]

Call Now Buttonتماس با ما