مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین

مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین روش های محیطی  Enviromental contorol شامل سه بخش اقدامات:1- دستکاری محیطی 2- تغییرات محیطی 3- اصلاح یا تغییر رفتار های انسانی شامل مجموعه ای از اقدامات هست که منجر به کاهش یا حذف زیستگاه های ناقلین ویا نامناسب شدن زیستگاها وکاهش جمعیت ناقلین میشود. 1-دستکاری محیطی: شامل مجموعه ای […]

Call Now Buttonتماس با ما