ضدعفونی و گندزدایی کلیه اماکن توسط دستگاه مه پاش 

سمپاشی دکل های نفتی در اهواز 

کارشناسان در حال اعزام به محل عملیات سمپاشی 

 

نیروهای ماهر در حال ضدعفونی و گندزدایی اماکن

 

 

مبارزه فیزیکی

 

کارشناسان شرکت در حال سمپاشی

انبار شرکت 

انبار شرکت

کارشناسان شرکت در حال سمپاشی

 

Call Now Buttonتماس با ما