آفات صنعتی:

وجود ناقلین و جوندگان در محیط های صنعتی هم به لحاظ بهداشتی و هم صنعتی باعث به وجود آمدن مشکلاتی می گردد،لذا بایستی نسبت به مبارزه با آنها در اسراع وقت و با بهترین و موثرترین روش های تایید شده اقدام شود.عملیات کنترلی جهت جوندگان صرفا شامل طعمه گذاری نمی باشد،بلکه باید تمامی مراحل شناسایی کلنی فعال ومسدود کردن کلنی ها،طعمه گذاری و معدوم سازی لاشه ها انجام شود،به منظور اخذ نتایج مناسب سایر روش های کنترلی مانند پاک سازی محیط،بهبود شرایط ساختمانی و سایر اقدامات با نظر کارشناسان شرکت کوشا پیشرو انجام می پذیرد.

مهم ترین آفات محیط های صنعتی شامل موارد ذیل میباشد:ساس اتاق های کارگری،موش درشت نوروژی،موش سقف،رتیل و عقرب

Call Now Buttonتماس با ما