آلودگی موجود در محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی مرتبط ایفا میکند که در این بین کنترل آفات های بیولوژیک از اهمیت و درجه بالایی در اماکن بیمارستانی برخوردار میباشد.

این شرکت با بهره گیری ازروش های نوین و سموم به روز بیمارستانی وارداتی از شرکت های معتبر آماده همکاری با بیمارستانها ودرمانگاهای شهرتهران میباشد وعلاوه برخدمت فوق سمپاشی ومبارزه فیزیکی(چسب درخت) درمحوطه بیمارستان نیز انجام میگیرد.

 

Call Now Buttonتماس با ما