مدیریت کنترل آفات در انبارها و کارخانه جات:

تعداد زیادی از جوندگان در انبارها سبب خسارت به محصولات کشاورزی و کاهش کمیت،کیفیت،ارزش تجاری و مصرفی آنها میشود.خسارات آفات در مناطق مختلف متفاوت است.

موش های اهلی شامل سه گونه اند که پراکنندگی جهانی دارند که در حقیقت اهمیت بهداشتی و اقتصادی در سطح بین المللی ناظر به این سه گونه است.

یک :موش خانگی دو: موش بندری  سه: موش سقف

اهمیت اقتصادی:میزان زیادی از دانه ها و محصولات تولیدی را میخورد،دانه ها را با ادرار مدفوع و موی خود آلوده کرده،کیسه ها را سوراخ و باعث ریزش و اتلاف غلات میشود.

Call Now Buttonتماس با ما