کنترل ناقلین

مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین

روش های محیطی  Enviromental contorol

شامل سه بخش اقدامات:1- دستکاری محیطی 2- تغییرات محیطی 3- اصلاح یا تغییر رفتار های انسانی

شامل مجموعه ای از اقدامات هست که منجر به کاهش یا حذف زیستگاه های ناقلین ویا نامناسب شدن زیستگاها وکاهش جمعیت ناقلین میشود.

1-دستکاری محیطی: شامل مجموعه ای ازتغییرات درشرایط فیزیکی ویا شیمایی محیط است که باعث نامساعد شدن زیستگاه ناقلین میشود.ویژگی این اقدامات کوتاه مدت وبرگشت پذیر بودن آنهاست.مثال، تغییر در میزان املاح آب (لانه های لاروی) علف زدایی،لای روبی کانال ها،سایه و آفتابی کردن سطح آب،سرریز کردن مخازن آب واستفاده از فلاشینگ درکانال ها میباشد.مثلا بعضی از پشه ها لاروشان در آب شور از بین میرود، در مناطق ساحلی آب دریا را وارد برکه های آب شیرین کرده ولاروها از بین میرود.با سر ریز کردن مخازن لاروها از مخزن خارج شده،فلاشینگ سرعت جریان آب را بهبود میبخشد.

2-تغییرات محیطی:شامل مجموعه ای ازاقدامات یا تاثیرطولانی مدت یا دائمی درعوامل فیزیکی محیط که باعث کاهش یا حذف زیستگاه ناقلین میشود.مثال،بازه کشی،آبهای سطحی خشک شده ومحل تخمگذاری پشه ها از بین میرود.تغییر سیستم های آبیاری در کشاورزی ازغرق آبی به قطره ای.پوشش دارکردن کانال های خاکی.

3-اصلاح یا تغییر رفتارهای انسانی:بخشی از روش های محیط از طریق مدیریت رفتار انسانها واصلاح رفتارغلط صورت میگیرد که منجر به کاهش ناقلین وپاتوزن میشود.مثال: نوع پوشش موقع خواب،استفاده از توری وپشه بند،دفع مناسب زباله ورعایت بهداشت فردی.

تبدیل آبهای راکد به آبهای جاری وبالعکس مثلا پشه سیمولیوم (کوری رودخانه)در آب جاری تخم می گذارد.در زه کشی آب پایین میرود نمک خاک شسته شده ومزایای دیگر.درمناطقی که فکر مناسبی برای دفع آب زه کشی نشودبه عنوان مثال در جنوب خوزستان برای کشت نیشکر زمین زیادی به زیر زهکشی رفت وآب آن به کارون وارد شد ولی چون این کار حساب شده نبود کارون شور شدکه آب قابل آشامیدن نبود، جلوی ان را گرفتند بعد گفتند آب زهکش را به قسمت کم ارتفاع ببرید که باعث ایجاد باتلاق شد بعد چند صد کیلومترلوله گذاری شد وآب رو وارد اروند رود کردند وبه خلیج فارس ریختند.

 

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

Call Now Buttonتماس با ما