سمپاشی منازل در تهران

ضرورت سمپاشی منازل با رویت حشرات وجانوران موذی احساس می شود،با نزدیک شدن فصل گرما وبالا رفتن درجه حرارت لزوم استفاده از سموم بهداشتی در اماکن ومنازل ومطرح میشود.

شرکت سمپاشی

در سمپاشی منازل توجه به این نکات ضروری است که بکارگیری افراد غیر متخصص و ناآ گاه،همچنین استفاده از سموم غیر استاندارد،موجب به خطرانداختن افراد خانواده بخصوص کودکان،میانسالان،خانمهای بارداروبیماران قلبی،کلیوی،ریوی و…میشود.

اقداماتی که قبل از سمپاشی منازل باید صورت گیرد:

1- حیوانات،پرندگان ولانه آنها را باید درمکانی دور از محل سمپاشی نگاه دارید.

2- با پوشاندن اسباب منزل از آغشته شدن آن به سمموم شیمیایی جلوگیری نمایید.

3- مواد غذایی را از محل خارج کنید وروی آن را بپوشانید.

اقداماتی که بعد از سمپاشی منازل باید صورت گیرد:

1- با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب برای ورود به منزل را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار وذرات معلق ناشی از سم نشوید.

2- به این نکته توجه داشته باشید،سم تا زمانی که مرطوب است وکاملا خشک نشده میتواند مسمومیت ایجاد کند.

3- خانمهای باردار،کودکان،افرادی که دچار بیماری قبلی ،کلیوی حساسیت های پوستی و … هستند برای حضور در محل سمپاشی شده طبق توصیه کارشناسان عمل کنند.

4- پس از سمپاشی وبازگشت به منزل تمامی راه های جریان هوا،در وپنجره ها را باز بگذارید.

5- از تماس دست وبدن کودکان با دیوارهای آغشته به سم جلوگیری نمایید.

6-پس از انجام مراحل سمپاشی وقبل از استفاده از محیط منزل،باید کف اطاق ها را شست شو کنید.

7- توجه داشته باشید که، تنها پس از هوادهی می توانید به محل باز گردید.

8- درصورت لزوم می توان کابینت،کف وروی میزها را تمیز کاری کرد.

9- درصورت اغشته شدن مواد غذایی وآب به مواد سمی از مصرف آن خودداری کنید.

این شرکت با بهره گیری ازروش های نوین آماده مبارزه با سوسک ریز کابینتی که درسطح تهران دارای بیشترین آلودگی است را دارد.این روش بدون سمپاشی وایجاد آلودگی در محیط منزل بخصوص آشپزخانه صورت می گیرد.

سمپاشی منازل سمپاشی منازل

دستگاه دورکننده حشرات و جانوران موذی

Call Now Buttonتماس با ما