سمپاشی سوسک حمام

سوسریها  cockroach

فقط حدود پنجاه گونه ازسوسری ها به عنوان گونه های اهلی به زندگی دراماکن انسانی عادت کردند وبه صورت آفات بهداشتی مطرح هستند.سوسک های حمام حشراتی همه چیزخوارهستند وازموادغذایی مختلف مثل پسمانده غذای انسان، مدفوع، خلط وجسد حشرات مرده تغذیه کرده وحتی درمواقعی که جمعیت آنهابالاست رفتار هم نوع خواری نیز پیدا میکنند.

سوسری آمریکایی  American cocroach: سوسری آمریکایی بزرگترین گونه در ایران بوده و از سی تا چهل میلی متر طول دارد،رنگ بدن قهوه ای متمایل به قرمز و تیره است.منشا این گونه جنوب امریکاست ولی در حال حاضر پراکندگی جهانی دارد ودر اکثر نقاط دنیا یافت میشود.سوسری امریکایی بیشتر در قسمت های گرم ساختمان ها مثل آشپزخانه،شوفاژخانه،انباری و درون چاه های فاضلاب و زیر کف شور ها زندگی کرده با تاریک شدن محل از مخفیگاه های خود خارج وشروع به فعالیت و تغذیه میکنند.حشرات بالغ حدود یکسال یا بیشتر عمر کرده و درطول این مدت بسته به شرایط غذایی تعداد زیادی کپسول تخم تولید میکنندکه ااتکا نام دارد وگاهی تعداد انها به نود کپسول میرسد هر کپسول تخم حاوی چهارده تا چهل هشت نوزاد است که پس از یک ماه الی چهل پنج روز باز میشود.سوسری ها اکثرا به طور فعال از ساختمان های آلوده به مناطق غیر آلوده منتشر شده و به راحتی از زیر در وبالای پنجره ها و کانال های فاضلاب و زباله وارد ساختمان ها میشود.تخم آنها نیز توسط اثاثیه و لوازم آلوده منزل از محلی به محل دیگر منتقل میشود.

اهمیت پزشکی:سوسری ها به دلیل ارتباط زیاد با مدفوع،زباله و مواد آلوده از یک طرف و ارتباط با آشپزخانه ها ،مواد غذایی،ظروف و محیط زندگی انسان از سوی دیگر به عنوان حشراتی کثیف و ناقل عوامل بیماریزای متعدد به انسان شناخته شده اند.حضور این حشرات بخصوص در رستوران ها ،نانوایی ها،بیمارستانها،کارگاه های تولید مواد غذایی اهمیت بسیاری داشته باعث انتقال و شیوع عفونت های ویروسی،باکتریایی و انگلی دستگاه گوارش وعفونت های بیمارستانی میشود.سوسک های حمام اکثرا عادت به برگردانندن بخشی از مواد غذایی خورده شده و ریختن مدفوع خود در محل های مختلف دارند که این مطلب به انتقال بیماری ها و عوامل بیماریزا کمک میکند.

روش های مبارزه با سوسریها:مبارزه شامل روش های شیمیایی و غیر شیمایی است.

 

انواع سم سوسک کش

Call Now Buttonتماس با ما