۱- پودرسوسک،مورچه

۲- پودر مگس

۳- ژل سوسک آمریکایی

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟