روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات

مبارزه زنتیکی: در این روش مبارزه سه تکنیک کار شده 1- روش نر عقیمی 2- دستکاری ژنتیکی وایجاد ناسازگاری سیتوپلاسمی 3- تغییر نیسبت جنسی

روش نر عقیمی:در ده پنجاه میلادی در آمریکا ومکزیک در کنترل مگس ایجاد کننده میاز(Cochliomyia hominivorax) انجام شدکه در رقابت با نرهای دیگر جفت گیری کرده اما تخم ها بارور نمی شود.در لاشه گوشت تخم گذاری صورت میگیرد وبا اشعه عقیم میشود ودر محیط رها میشوند.

عامل میاز در دنیای قدیم(Chrysomyia bezziana) ولاروآن screw worm است.

دستکاری ژنتیکی:جنس آنوفل 400گونه دارد که فقط 67گونه آن ناقل بیماری است.بعضی از گونه ها دارای ژن هایی که شرایط را نامناسب کرده ودارای ساختار ژنی است که برای میکرورگانیسم ها مناسب نیست،بنابراین ژن های ناسازگار را خارج کرده ووارد ژن های گروه ناقل کرده که ژن جدید شرایط آنها را برای آن بیماری ناسازگار کرده.

تغییر نسبت جنسی:در حالت تعادل نسبت جنسی 50،50است در حشرات نسبت جنسی تابع حرارت،غذا ومواد شیمایی خاص است.در این روش از موادی استفاده کرده که نسبت جنسی تغییر بکندمثلا نسبت نر به نر بیشتر از تخم خارج شود.

دربیماری خواب به وسیله روش های ژنتیکی گاوها را که منبع عفونت هستند مقاوم کردند.عامل بیماری خواب Trypanosoma gambience rhodesience وناقل بیماری خواب مگس تسه تسه Glossina است.

مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین

Call Now Buttonتماس با ما