دستگاه دورکننده حشرات

دستگاه دورکننده حشرات وجانوران موذی

آیا به راستی دستگاه دورکننده حشرات وجانوران موذی می تواند نقشی درنابودی ودورکنندگی داشته باشد یا خیر.

 نابودی حیوانات وحشرات موذی با امواج رادیویی (التراسونیک) به قیمت اسیب به انسان

عوارض میادین مغناطیسی بربدن انسان:

1- تاثیربرقلب

2- تاثیر برگردش خون

3- تاثیربرسیستم عصبی

4- تاثیر روی چشم

5-تاثیربرجنین و…

مدتی است که رایج شده دربازاردستگاه هایی به عنوان دورکننده حشرات و جانوران موذی عرضه میشود که سازندگان آن ادعا دارند که باعث دورکنندگی ومرگ حشرات  وجانوران موذی درمحل آلوده می شود که به این دستگاه ها، دستگاه های دورکننده با امواج رادیویی یا التراسونیک گفته میشود،که فرکانس این امواج بعد از مدت  کوتاهی برای تمامی حشرات و جانوران موذی عادی وبی تاثیر خواهد شد.

برخی از تبلیغات غیر علمی و غیر استاندارد این شرکت ها برای فروش محصولات خود:

1-دورکنندگی حیوانات موذی وحشرات،پرندگان درسالن های بزرگ،انبارها،کارخانه ها،رستوران ها،آشپزخانه های صنعتی،قنادی ها،کارگاه ها،فروشگاه ها،منازل وویلاهاو…به صورت التراسونیک.2-سیستم کارایی این دستگاه ها دردورکردن حیوانات،پرندگان،سوسک فاضلابی،سوسک کابینتی،کک،کنه،موش،مگس،پشه،جیرجیرک،ساس،زنبورومایت میباشد.

3-این دستگاه دارای تائیدیه آمریکا واروپا بوده وهیچ گونه تاثیر بر کانیزم جسمی وعصبی انسان درهررده سنی ندارد.

کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(federal tradecommission)  که نقش حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالاوخدمات را در ایالات  متحده آمریکا برعهده  دارد در سال 2001 به  60شرکتی که  اقدام به فروش این دستگاه ها برای مبارزه با حشرات در آمریکا کرده بودند دستورداده که از درج عباراتی که فاقد پشتوانه علمی اند برروی این کالا خود داری کرده ودراطلاعیه ای به  این سازمان درخصوص آنچه درمورد تاثیراین دستگاه برکنترل حشرات وجوندگان دربروشورهای تبلیغاتی شرکت های تولید کننده نوشته شده امده است،اینگونه ادعاهادرتوافق با قانون ftc (دایر برممنوعیت تبلیغات دروغ وگمراه کننده) میباشد.

تحقیقات انجام شده  در دانشگاه ایالتی  لوئیزیانا درخصوص تاثیر این دستگاه  بر سوسری آلمانی  یا سوسک کابینتی یا سوسک آشپزخانه نیز حاکی ازعدم تاثیر دورکنندگی این دستگاه هاست.

که دراین مطالعه از سه دستگاه اولتراسونیک با خصوصیات غیر مشابه (ازنظر خروجی وفرکانس) استفاده شده که نتایج بدست آمده  فقدان  توان  دور کنندگی این  دستگاه ها علیه سوسری آلمانی را  نشان می دهد. و محققان  نتوانستند شواهد علمی کافی در خصوص تاثیر دورکنندگی ونابود سازی این تکنولوژی بر سوسری آلمانی بدست آورند.

آشنایی با بخشی از ترفندهای این شرکت ها جهت توجیه عدم کارایی دستگاه پس ازاعلام شکایت از سوی مشتریان:

1-شما  باید مدت زمان 1تا 2 ماه دیگرمنتظربمانید تا دستگاه تمام حشرات منزل شما را دور واز بین  ببرد. در واقع با این ترفند  سعی میکنند شما راخسته وناامیدکنند تا دیگر شما دست از پیگیری بر دارید.

2-فاز ونول برق منزل شما جا به جا شده به همین دلیل دستگاه درست کار نمیکند.

3-شما باید چند دستگاه دیگر خریداری کنید این تعداد دستگاه جوابگو نمیباشد در واقع (آسیب بیشتر).

4-دیوارهای منزل شما عایق نیست به همین دلیل امواج از دیوارها خارج میشود.

5-دستگاه خراب است باید دستگاه را تعویض کنید یا دستگاه جدیدی خریداری کنید.

6-درکنار فروش دستگاه به شما سم می دهند(کاملا غیر مجاز، فروش سم وسم پاشی فقط باید توسط شرکت های دارای مجوز وزارت بهداشت صورت گیرد).

شرکت سمپاشی کوشا پیشرو

در خصوص کاربرد این دستگاه ها  برای مبارزه با حشرات وجوندگان میتوان گفت که عدم تاثیر پایدار این تجهیزات به دلیل توان خارق العاده حشرات  وجوندگان  درایجاد تطبیق با شرایط جدید (عادی شدن فرکانس) واینکه اصوات  تولید شده از این دستگاه ها  نمیتواند از اشیاء  و وسایل عبور کند و پشت اشیاء سایه صوتی تشکیل می گردد که حشرات وحیوانات می توانند پشت آن پناه بگیرند خود نشان  دهنده بی  تاثیری این دستگاه ها میباشد که  نیاز به ایجاد فرکانسی مناسب  باید شدت اصوات تولیدی افزایش یافته که باعث احتمال بروز آسیب های جدی به انسان میشود.

درنهایت شایداین دستگاه ها بعد از نصب درمدت کوتاهی چند ساعت تا چند روز بتوانند تاثیر گذار باشند ولی برحسب تطابق  حشرات وجوندگان این دورکنندگی فاقد تاثیر پایداربوده وپس ازمدت کوتاهی آلودگی برخواهد گشت.

جدیدا این شرکت ها درکنارفروش دستگاه به ظاهردورکننده حشرات وجوندگان اقدام به عرضه سم به مشتریان خود میکنند و ازطرفی درتبلیغات خود استفاده از سموم را در اماکن عمومی و خانگی  خطرناک می دانند و این  دوگانگی نشان  دهنده این است که این دستگاه ها به هیچ وجه کارایی ندارند.

امیدواریم با گذاشتن این مطلب گامی مهم در خصوص افزایش آگاهی شما بازدید کنندگان برداریم.

Call Now Buttonتماس با ما