۱- آیکون ۱۰درصد پودری

۲- بایگون ۲۵ درصد پودری

 ۳- سم فایکام پودری

۴- دلتامترین اصل آلمان ۲٫۵درصد

۵-  لامبداسیهالوترین مایع ۵درصد

۶- سایپرمترین ۴۰درصدنیم لیتری

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟