روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

   مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه ۱-شکارچی ها ۲-شبه انگل ها ۳-انگل ها ۴-عوامل بیماریزا گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد. فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز […]

Call Now Buttonتماس با ما