جونده کشها

جونده کشها هدف ازمبارزه با جوندگان تامین سلامت انسان وجلوگیری از خسارات مالی وبهداشتی ناشی از آنها درمیان جوامع انسانی است.با اجرای برنامه مبارزه با جوندگان سعی بر نابودی یا کاهش جمعیت این جانوران موذی است.استفاده از مواد شیمیایی یکی از انواع روش های متعدد مورد استفاده برای مبارزه با آنهاست درروشهای مورد استفاده درمبارزه […]

Call Now Buttonتماس با ما