ایمنی در کاربرد سموم

ایمنی در کاربرد سموم احتیاط های لازم برچسب سموم: آفت کش های مورد استفاده باید دارای برچسب های مخصوص بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی باشند.برچسب باید به زبان انگلیسی وزبان محل استفاده فارسی باشد واطلاعات لازم در مورد ترکیبات موجود،دستورات ایمنی واقدامات لازم احتمالی در زمان بلع یا آلوده شدن به آن را داشته […]

Call Now Buttonتماس با ما