ایمنی در کاربرد سموم

احتیاط های لازم

برچسب سموم: آفت کش های مورد استفاده باید دارای برچسب های مخصوص بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی باشند.برچسب باید به زبان انگلیسی وزبان محل استفاده فارسی باشد واطلاعات لازم در مورد ترکیبات موجود،دستورات ایمنی واقدامات لازم احتمالی در زمان بلع یا آلوده شدن به آن را داشته باشد.همیشه سموم آفت کش را درظروف اصلی نگهداری نمائید.اقدامات ایمنی را بکاربگیریدولباس محافظ بپوشید.به نشانه های اخطار دهنده،پیکتوگرام های روی برچسب سموم توجه کنید،رنگهای بکار رفته روی این برچسب ها هرکدام بار معنایی خاصی دارند به این رنگ ها توجه کنید.

انبارکردن وحمل نقل سموم: آفت کش ها را در جایی انبار کنید که بتوان در آن را قفل کردواز دسترس افراد غیر مسئول وکودکان بدور نگهداشت.این مواد را نباید در جایی گذاشت که امکان اشتباه گرفته شدن آنها با مواد خوراکی وآشامیدنی وجود داشته باشد.ترکیبات آفت کش باید در جای خشک وبدور از آتش وتابش مستقیم نور خورشید نگهداری شوند.هرگز برای حمل ونقل این ترکیبات از وسایط نقلیه ای که برای حمل موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرند نکنید.

دفع سموم مازاد: محلول حشره کش اضافی باقیمانده از عملیات سمپاشی را باید با ریختن آن در داخل حفره ای که حفر شده ویا ریختن بداخل چاه توالت دفع کرد.این سموم اضافه را نباید در جایی دفع کرد که احتمال ورود آن بداخل آب های مورد استفاده برای آشامیدن،حوضچه های پرورش ونگهداری ماهی ها ویا رودخانههمهٔ نوشته‌ها ها وجود دارد.برخی از اقسام حشره کش ها نظیر پایرتوئید ها برای ماهی ها فوق العاده سمی هستند.حفره ای در فاصله 100متر از آب های جاری،چاه ها و خانه ها حفر نمائید وسم اضافی را در آن بریزید.درمکانهای مرتفع باید اینکار در پایین ارتفاع انجام گیرد.پساب حاصل از شستشوی دست ها و شستشوی دستگاه های سمپاش را به داخل حفره بریزید وظروف،جعبه ها وبطری های خالی سم را در آن دفن کنید.

حفره را به سرعت بپوشانید.جعبه های مقوایی،کاغذ وپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی را که تمییز هستند بسوزانیداینکار باید دور از خانه ومنابع اب انجام شود.سموم پایرتروئیدرا باید در زمین هایی دفع نمود که به سرعت جذب ذرات خاک شده وتجزیه شوند ومشکلات زیست محیطی ایجاد ننمایند.

احتیاط های عمومی (ایمنی در کاربرد سموم)

در هنگام کاربرد سموم از خوردن،آشامیدن ویا سیگار کشیدن خوداری نمایید.مواد غذایی را درظروفی که درب آن محکم بسته میشود قرار دهید.برای اندازه گیری های لازم در زمان ساخت محلول،مخلوط کردن آن ونقل انتقال سموم از تجهیزات مناسب استفاده کنید.محلول سمی را با دست وبدون پوشش هم نزنید واز آن بر داشت نکنید.همچنین برای باز کردن گرفتگی نازل یا شیر مخصوص کم کردن فشار موجود بر دریچه دستگاه سمپاش ویا شیئی نازک ونرم استفاده کنید. هرگاه پمپ را پر میکنید دست ها وصورت خود را با آب صابون بشوئیدوتنها پس از شستن دست ها وصورت است که می توانید بخورید یا بیاشامید.در پایان هر روز کار استحمام کنید.

پوشش های محافظ

پوشش های محافظ برای سمپاشی اماکن داخلی:کارگران سمپاش باید لباس یکسره همراه با دستکش به تن داشته باشند.همچنین از کلاهی با لبه های پهن یا هر چیز دیگری که سر را ببوشاند وچکمه به عنوان پاپوش استفاده نمایند.استفاده از دمپایی وکفش های روباز مناسب نیست.این افراد باید دهان وبینی خود را با استفاده از ماسک مناسب بپوشانند. لباس مورد استفاده باید از جنس کتان باشد که به توان آن را به خوبی شست وخشک نمود.لباس باید به گونه ای باشد که تمام بدن را بپوشاندوجایی از بدن باز باقی نماند.در مناطق گرم ومرطوب که پوشیدن لباس محافظ اضافی می تواندموجبات ناراحتی کارگران را فراهم کند می توان برنامه سمپاشی را به ساعات خنک تر روز موکول نمود.

پوشش های محافظ برای مخلوط کردن وساختن محلول سمی:علاوه بر لباس های محافظی که در مبحث قبل بدان اشاره گردید در هنگام ساخت محلول باید از پیشبند ضد آب ودستکش همراه با پوشش محافظ صورت یا چشم استفاده نمود.این پوشش محافظ میتوانداستفاده از نوعی عینک مخصوص ویا محافظ صورت باشد.محافظ صورت موجب محافظت تمام صورت شده وبرای استفاده خنک تر است.ونیز باید دقت نمود که نباید هیچ بخشی از بدن خود را در زمانی که با سم کار میکنیدودستکش به دست دارید لمس نمایید.

نگهداری پوشش های محافظ:لباس کار را باید در وضعیت خوبی نگهداری نمود وباید آن را به منظور یافتن پارگی ویا شکافتگی احتمالی که می تواند موجب درمعرض قرار گرفتن پوست بدن با ترکیبات سمی شود مورد بررسی مداوم قرار داد.لباس های محافظ وتجهیزات را باید روزانه با آب وماده پاک کننده ومجزا از سایر لباس ها ووسایل شست.باید به دستکش ها توجه خاصی نمود وبه محض بروز اولین نشانه پارگی ان را تعویض نمود.پس از اتمام کار وقبل از دراوردن دستکش ها از دست باید آن را با آب معمولی شستشودر پایان روز کاری نیز باید درون وبیرون آن را بخوبی شستشو نمود.

ایمنی به هنگام کار

ایمنی هنگام سمپاشی:خروج ماده سمی از نازل باید به دور از بدن فرد انجام گیرد.هرگونه نشتی تجهیزات باید فورا تعمیر شده وپس از هر آلودگی تصادفی پوستی باید سریعا محل را شستشو نمایددرزمان سمپاشی هیچ فرد ویا حیوان اهلی نباید در محل سمپاشی حاضر باشد.اتاق هایی را که افراد مریض در آن بستری اند واماکن جابه جایی آنها نیست نباید سم پاشی نمود.لوازم پخت پز،غذا و آب آشامیدنی را باید قبل از اجرای سمپاشی از محل خارج نمود همچنین میتوان آنها را در وسط اتاق جمع آوری کرده وروی آنها را با پوشش پلاستیکی پوشاند.

اقدامات لازم در هنگام بروز مسمومیت

علائم ونشانه های مسمومیت:مسمومیت ناشی از آفت کشها معمولا حاد وناشی از تماس شدید پوستی ویا بلع آن میباشد.عائم ونشانه های مسمومیت با آفت کش معمولا بستگی به نوع آن داردوغالبا با علائم ونشانه های سایر بیماریها اشتباه گرفته میشود.

نشانگرهای مسمومیت با آفت کش ها:عمومی: خستگی وضعف شدید پوست: تحریک،احساس سوزش،عرق شدید،ایجاد لکه چشم: خارش،احساس سوزش،آبریزش،سختی در تشخیص اشیاء یا تاری دید،گشادی یا تنگی مردمک چشم ها دستگاه گوارش: احساس سوزش در دهان گلو،ترشح زیاد بزاق،تهوع،استفراغ،درد شکم واسهال غیر خونی سیستم عصبی: سر درد،گیجی،اغتشاش شعور،بیقراری،حرکتهای ماهیچه ای،تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن، تشنج عدم هوشیاری دستگاه تنفس:سرفه،درد سینه،اشکال در تنفس،خس خس به هنگام تنفس.درصورت بروز مسمومیت با آفت کشها باید اقدامات اولیه پزشکی را به انجام رساند ودر اسراع وقت بیمار را به مراکز درمانی ارجاع داد.

کمک های اولیه:کمک های اولیه در صورت توقف تنفس به مسدوم تنفس مصنوعی دهید اگر حشره کش بلع نشده باشد تنفس دهان به دهان بدهید.چانه بیمار را بالا آورده وبایک دست سر رابه عقب بکشید تا مجاری تنفسی باز شوند.دست دیگر را روی پیشانی بیمار قرار داده وبا انگشت شست ونشانه بینی بیمار را مسدود نماید نفس عمیق بکشید سپس دهان خود را روی دهان فرد مسموم قرار دهید به گونه ای که هوا از محل تماس لبها خارج نشود آنگاه چهار تنفس سریع وکامل بدون اینکه اجازه دهید ریه های بیمار کاملا خالی شود انجام دهید.

درهنگام دادن تنفس مصنوعی به سینه بیمار دقت کنید اگر هوا به قدر کافی وارد ریه ها شود سینه بالا پایین خواهد رفت سپس دهان خود را برداشته واجازه دهید بیمار هوا را بیرون دهد.نفس عمیق دیگری بگیرید دهان خود را روی دهان بیمار قرار دهید وبار دیگر به داخل دهان بیمار بدمید.اینکار را ده تا دوازده بار در دقیقه انجام دهید.تنفس مصنوعی را تا زمانی که لازم است ادامه دهید.در صورتی که مسموم حشره کش را نوشیده باشد.باید از دیگر روشهای تنفس مصنوعی استفاده کنید.

درصورتی که حشره کش روی پوست ریخته ویا داخل چشم پاشیده شده باشد:چشم ها را به مدت پنج دقیقه با آب فراوان بشوید.لباس های آلوده را در آورده واز محل سم پاشی شده خارج شوید،بدن را به مدت ده دقیقه کاملا بشوید.استفاده از صابون به این منظور توصیه میشود.اگر آب در دسترس نداریدپوست را با استفاده از پارچه تمییزیا حتی کاغذ تمییز پاک کنید از شستشو ومالش شدید محل اجتناب کنید.

استفراغ

هرگز بیمار را وادار به استفراغ نکنیدمگرآنکه سم بلعیده شده از گروه سم بسیار سمی بوده وامداد پزشکی نیزبه فوریت در دسترس قرار نداشته باشد.همچنین در صورتی که سم خورده شده روغنی بوده ویا محصولی باشد که در گازوئیل ونفت حل شده است بیمار را وادار به استفراغ نکنید چرا که در این صورت ممکن است مواد استفراغ شده وارد دستگاه تنفسی شود ودر این صورت وضعیتی خطرناک تر از مسمومیت گوارشی به وجود خواهد آمد.در صورتی که روی برچسب سم علامت جمجمه و دو استخوان متقاطع رسم شده باشد ترکیب مذبوربسیار سمی خواهد بود.Highly Toxic .در صورت فراهم بودن شرایط برای استفراغ بیمار باید فقط وفقط در زمان هوشیاری وی را وادار به استفراغ نمود در صورت احراز تمامی شرایط میتوان بیمار را نشاندویا در حالت ایستاده با انگشت ته حلق او را لمس نمود بیمار چه استفراغ کند وچه نکند باید سه قاشق غذا خوری زغال فعال را که در نصف لیوان آب حل شده  بنوشد.Carbon active

پرستاری از بیمار

درصورتی مسمویت با سموم از ارگانوفسفره یا کاربامات اتفاق افتاده باشد بیمار را وادار به دراز کشیدن واستراحت کردن بنماید.زیرا مسمویت ناشی از این گروه از سموم در اثر فعالیت تشدید میشود.بیمار را روی یکی از پهلو ها به گونه ای بخوابانید که سر پایین تر از بدن قرار گیرد.درصورتی که بیمار هوشیاری خود را از دست داده باشد.چانه اش را کشیده وسر را به عقب خم کنید تا به راحتی تنفس بنماید در صورتی که بیمار احساس سرما میکندوی را با پتو پوشانیده ودر صورت بروز تعریق شدید با استفاده از آب سرد واسفنج بدن وی را خنک کنید در صورتی که بیمار ناخوداگاه استفراغ کند مطمئن شوید که موارد استفراغ شده وارد دستگاه تنفسی او نشود.درصورت بروز تشنج پارچه کلفتی بین دندان های وی قرار دهیدهرگز به بیمار اجازه کشیدن سیگار راندهید.از خوراندن شیر به فرد مسموم خوداری نماید آشامیدن آب مانعی ندارد.

ایمنی در کاربرد سموم

روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات

Call Now Buttonتماس با ما