سمپاشی مار و عقرب

سمپاشی عقرب سمپاشی مار سمپاشی حرفه ای مار یکی از دقیق ترین خدمات سمپاشی موجود است. هر ساله تعداد قابل توجهی از مردم (به ویژه کودکان) در اثر مارگزیدگی جان خود را از دست می دهند. در درجه اول آسیب مارگزیدگی، افرادی هستند که در میان بوته ها، علفزارها، نواحی جنوبی کشور، افرادی که در […]

Call Now Buttonتماس با ما