دستگاه دورکننده حشرات و جانوران موذی

دستگاه دورکننده حشرات وجانوران موذی آیا به راستی دستگاه دورکننده حشرات وجانوران موذی می تواند نقشی درنابودی ودورکنندگی داشته باشد یا خیر.  نابودی حیوانات وحشرات موذی با امواج رادیویی (التراسونیک) به قیمت اسیب به انسان عوارض میادین مغناطیسی بربدن انسان: 1- تاثیربرقلب 2- تاثیر برگردش خون 3- تاثیربرسیستم عصبی 4- تاثیر روی چشم 5-تاثیربرجنین و… […]

Call Now Buttonتماس با ما