روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control ۱- pesticdes آفت کش ها ۲- repellentes دورکننده ها ۳- attractants جذب کننده ها ۴- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی ۵- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد ۶- in bitores هورمون ها ۷- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش […]

Call Now Buttonتماس با ما