روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

   مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه 1-شکارچی ها 2-شبه انگل ها 3-انگل ها 4-عوامل بیماریزا گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد. فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز […]

روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات مبارزه زنتیکی: در این روش مبارزه سه تکنیک کار شده 1- روش نر عقیمی 2- دستکاری ژنتیکی وایجاد ناسازگاری سیتوپلاسمی 3- تغییر نیسبت جنسی روش نر عقیمی:در ده پنجاه میلادی در آمریکا ومکزیک در کنترل مگس ایجاد کننده میاز(Cochliomyia hominivorax) انجام شدکه در رقابت با نرهای دیگر […]

روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control 1- pesticdes آفت کش ها 2- repellentes دورکننده ها 3- attractants جذب کننده ها 4- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی 5- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد 6- in bitores هورمون ها 7- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش […]

Call Now Buttonتماس با ما