روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

   مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه ۱-شکارچی ها ۲-شبه انگل ها ۳-انگل ها ۴-عوامل بیماریزا گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد. فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز […]

روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات مبارزه زنتیکی: در این روش مبارزه سه تکنیک کار شده ۱- روش نر عقیمی ۲- دستکاری ژنتیکی وایجاد ناسازگاری سیتوپلاسمی ۳- تغییر نیسبت جنسی روش نر عقیمی:در ده پنجاه میلادی در آمریکا ومکزیک در کنترل مگس ایجاد کننده میاز(Cochliomyia hominivorax) انجام شدکه در رقابت با نرهای دیگر […]

روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control ۱- pesticdes آفت کش ها ۲- repellentes دورکننده ها ۳- attractants جذب کننده ها ۴- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی ۵- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد ۶- in bitores هورمون ها ۷- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش […]

Call Now Buttonتماس با ما