کنترل آفات و جانواران موذی صنعتی

آفات صنعتی: وجود ناقلین و جوندگان در محیط های صنعتی هم به لحاظ بهداشتی و هم صنعتی باعث به وجود آمدن مشکلاتی می گردد،لذا بایستی نسبت به مبارزه با آنها در اسراع وقت و با بهترین و موثرترین روش های تایید شده اقدام شود.عملیات کنترلی جهت جوندگان صرفا شامل طعمه گذاری نمی باشد،بلکه باید تمامی … ادامه خواندن کنترل آفات و جانواران موذی صنعتی