سمپاشی ساس

سمپاشی ساس از بین بردن ساس یک فعالیت تخصصی است که باید زیر نظر حشره شناسان و سم شناسان انجام شود. بین لحظه ای که ساس وارد خانه شما می شود تا زمانی که شناسایی می شود، طول عمر ساس بین یک تا سه هفته است. خارش و گاز گرفتن ابتدا باعث ایجاد شک در … ادامه خواندن سمپاشی ساس