خرمگسها  خانواده  Tabanidae

راسته دوبالان زیر راسته براکی سرا:گروهی از دوبالان هستندکه این زیر راسته شامل چندین خانواده است که فقط خانواده Tabanidae دارای اهمیت پزشکی است.گونه های مذکور متعلق به جنس Symphoromylaبوده که قادر به خونخواری وایجاد مزاحمت برای انسان وحیوانات هستندودر آمریکای شمالی یافت می شوندولی قادر به انتقال بیماری نیستند.خانواده تابانیده شامل حشراتی متوسط تا درشت با قدرت پرواز زیادوبالهای قوی است که به دلیل تغذیه مکرروپرواز در اطراف حیوانات بزرگ مثل اسبها درطول روز به نامهای Horse fly،deer fly،Dog fly ودر اصطلاح فارسی خرمگس خوانده میشود.تا کنون ۶۷گونه از خرمگس ها در ایران شناسایی ونامگذاری شده که از این تعداد ۴۰گونه مربوط به جنس تابانوس،۷گونه از جنس هماتوپوتا و دوگونه مربوط به کرایزوپس هستند.

مرفولژی خرمسگها:خرمگسها حشراتی به طول ۵تا ۲۵میلی متر،با بدنی قوی وقدرت پرواز زیاد هستند خرمگسهای جنس تابانوس بزرگترین دوبالان خونخوار محسوب میشوند،رنگ بدن خرمگسها از زرد،سبز،خاکستری تا قهوای تیره وحتی سیاه در گونه های مختلف متغییر است.

بیولژی خرمگسها:خرمگسها حشراتی با دگر دیسی کامل هستند،حشرات ماده تخم های خود را به صورت دسته جمعی در محل های مناسب مانند آبهای کم عمق،زمین های گل آلود وحاوی مواد آلی،در زیر گیاهان درحال فسادوحتی در خاکهای مرطوب قرار میدهند.تخم ها باریک وکشیده به طول ۱الی ۲٫۵میلی متر ودر دسته جات ۱۰۰تا۱۰۰۰تایی همراه یک ماده چسبنده به اشیا وگیاهان موجود در محل چسبانده می شود.تخم ها پس از ۴الی ۷روزدرشرایط مناسب تفریخ میشوند،ولی در دمای پایین این مدت طولانی تر میشود.تقریبا تمام تابانیده ها روز فعال هستندواکثرا درهوای گرم آفتابی بیشترین فعالیت را نشان می دهندولی تعدادی از گونه ها درهوای ابری وسایه فعالیت بیشتری دارند.فقط خرمگسهای ماده خونخوار هستند،نوع نر به دلیل عدم وجود آرواره های بالا قادر به خونخواری نیستندواز شیره گیاهان ومواد قندی دیگر تغذیه میکنند.رنگهای تیره،جثه درشت وحرکت میزبان از عوامل مهم در جلب خرمگسهاست،خرمگس ها در تغذیه بسیار با دقت ومحتاط هستندولی پس از شروع تغذیه وخونخواری به آسانی میزبان را رها نمیکنند،اکثرا علاقه به پرواز درسطح آب دارندواز این خاصیت برای تهیه تله هایی به شکل حوضچه ها واستخرهایی باسطح پوشیده از روغن استفاده میشود.

اهمیت پزشکی:تابانیده ها با خونخواری وگزش دردناک وهمچنین ترسح بزاق خود در بدن میزبان عوارض جدی مشخصی ایجاد میکنند.این موضوع به خصوص دردامپروری خسارات زیادی ایجاد میکندواز جمله منجر به کم خونی،کاهش وزن،وکاهش شیر دام ها میشود.درمناطقی که جمعیت این حشرات بالا باشدازهرحیوان به طور متوسط ۱۰۰الی۲۰۰ سی سی خون میخورد.درانسان گزش خرمگس ها علاوه بر ایجاد درد ومزاحمت میتواند منجر به زخم های پوستی(Dermatitis) وواکنش های شدید آلرژی به خصوص درافراد حساس شود.خرمگسها به دلیل دردناک بودن گزش،معمولا با عکس العمل سریع میزبان در بدو تماس روبه رومیشوند،وموفق به انجام خونخواری دریک مرحله نشده،وخونخواری منقطع دارند.این نحوه خونخواری باعث میشود که این حشرات ناقلین مکانیکی مناسب وموفقی برای بیماری ها وعفونت های خونی وپوستی میباشند.مهم ترین این بیماری ها شامل سیاه زخم یاشاربن(Anthrax)،آنا پلاسموسیس (Anaplasmosis)،تولارمی(Tularemia)یاDeer fly fever وتریپانوزمیازیس ناشی ازT.evansiهستند.درمورد انتقال بیولوژیک بیماری ها به انسان فقط بیماری Loasisتوسط خرمگس ها به این شکل قابل انتقال است عامل بیماری یک نوع کرم از گروه فیلر ها به نام Loa loaاست.

روش های مبارزه وکنترل خرمگس ها:راهکارهای موفقیت آمیزمبارزه با خرمگس ها که به شکل وسیع قابل استفاده میباشدعملا محدوداست به دلیل وسعت مناطق فعالیت حشرات بالغ وحضور واستراحت آنها خارج از اماکن سمپاشی علیه آنها امکان پذیر نیست ومبارزه شیمیایی بیشترعلیه لارو به صورت سمپاشی درمحل های تخم ریزی ورشد لاروبا سموم محلول در روغن صورت گرفته وتا حدی موفقیت آمیز بوده.خشکاندن باتلاق ها ومحل رشد خرمگسها از طریق زهکشی موجب کاهش جمعیت آنها میشود،درمورد حیوانات سمپاشی سطح بدن آنها با سموم پیروتیروییدی توام با مواد سینرژیست ودرمورد انسان استفاده از ترکیبات دورکننده درمحل های آلوده تا حدی از گزش آنها جلوگیری میکند.یکی از راههای مبارزه با فرم بالغ استفاده از تله های چسبان سیاه رنگ به ابعاد ۶۰در۶۰ سانتی متر است که به شاخه های درختان با فواصل معین آویزان شده وباعث جذب،چسبیدن ومرگ خرمگسها میشود.که در آمریکا استفاده و به طور نسبی موفقیت داشته است.

×

سلام

در صورت داشتن هر گونه سوال و یا راهنمایی در خصوص سمپاشی با ما چت کنید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟