سمپاشی منازل

خدمات شرکت سمپاشی
سمپاشی منازل ضرورت سمپاشی منازل با رویت حشرات وجانوران موذی احساس می شود،با نزدیک شدن فصل گرما وبالا رفتن درجه حرارت لزوم استفاده از سموم بهداشتی در اماکن ومنازل ومطرح میشود. در سمپاشی منازل توجه به این نکات ضروری است که بکارگیری افراد غیر متخصص و ناآ گاه،همچنین استفاده از سموم غیر استاندارد،موجب به خطرانداختن افراد خانواده بخصوص کودکان،میانسالان،خانمهای بارداروبیماران قلبی،کلیوی،ریوی و...میشود. اقداماتی که قبل از سمپاشی منازل باید صورت گیرد: 1- حیوانات،پرندگان ولانه آنها را باید درمکانی دور از محل سمپاشی نگاه دارید. 2- با پوشاندن اسباب منزل از آغشته شدن آن به سمموم شیمیایی جلوگیری نمایید. 3- مواد غذایی را از محل خارج کنید وروی آن را بپوشانید. اقداماتی که بعد از سمپاشی منازل باید صورت گیرد: 1- با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب برای ورود به منزل را…
ادامه مطلب