دستگاه سمپاش

۱- دستگاه سمپاش ۵ لیتری با کیفیت بالا ونازل برنجی قیمت ۶۵۰۰۰ ۲- دستگاه سمپاش ۸ لیتری با کیفیت بالا ونازل تمام استیل قیمت ۷۵۰۰۰ ۳- دستگاه ۱۱ لیتری با کیفیت بالا ونازل تمام استیل قیمت ۸۵۰۰۰ ۴- دستگاه ۲۰ لیتری با کیقیت بالا ونازل تمام برنجی قیمت ۱۳۰۰۰۰

دورکننده ها

دورکننده حشرات (مگس،پشه،ساس،کنه،کک و…) قیمت ۱۰۰۰۰

چسب حشرات

چسب حشرات (مگس،پشه و…)۵ عددی قیمت ۱۰۰۰۰

سموم بیولوژیک

۱- پودرسوسک،مورچه قیمت هر بسته ۵۰۰۰ ۲- پودر مگس قیمت هربسته ۵۰۰۰ ۳- ژل سوسک آمریکایی ۱۳۵۰۰۰

جونده کش ها

۱- برادیفاکوم ژله ای اسلونی،اسپانیایی هرکیلو ۷۰۰۰۰ ۲- دیفتی یالون پلیت ومینی واکس ایتالیایی هرکیلو ۵۵۰۰۰

حشره کش ها

۱- آیکون ۱۰درصد پودری  قیمت ۴۰۰۰ ۲- بایگون ۲۵ درصد پودری  قیمت ۶۰۰۰  ۳- سم فایکام پودری قیمت ۱۰۵۰۰ ۴- دلتامترین اصل آلمان ۲٫۵درصد قیمت ۱۰۵۰۰۰ ۵-  لامبداسیهالوترین مایع ۵درصد قیمت  ۳۲۰۰۰ ۶- سایپرمترین ۴۰درصدنیم لیتری  قیمت ۳۱۵۰۰