مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین

مدیریت محیط زیست برای کنترل ناقلین
روش های محیطی  Enviromental contorol شامل سه بخش اقدامات:1- دستکاری محیطی 2- تغییرات محیطی 3- اصلاح یا تغییر رفتار های انسانی شامل مجموعه ای از اقدامات هست که منجر به کاهش یا حذف زیستگاه های ناقلین ویا نامناسب شدن زیستگاها وکاهش جمعیت ناقلین میشود. 1-دستکاری محیطی: شامل مجموعه ای ازتغییرات درشرایط فیزیکی ویا شیمایی محیط است که باعث نامساعد شدن زیستگاه ناقلین میشود.ویژگی این اقدامات کوتاه مدت وبرگشت پذیر بودن آنهاست.مثال، تغییر در میزان املاح آب (لانه های لاروی) علف زدایی،لای روبی کانال ها،سایه و آفتابی کردن سطح آب،سرریز کردن مخازن آب واستفاده از فلاشینگ درکانال ها میباشد.مثلا بعضی از پشه ها لاروشان در آب شور از بین میرود، در مناطق ساحلی آب دریا را وارد برکه های آب شیرین کرده ولاروها از بین میرود.با سر ریز کردن مخازن لاروها…
ادامه مطلب