کلیات بند پایان

حشره شناسی
کلیات بند پایان شاخه بند پایان بزرگترین و متنوع ترین شاخه جانوری با حدود 1میلیون دویست هزار گونه نامگذاری شده.وتعداد تخمینی 5میلیون گونه پر اهمیت ترین شاخه جانوری را تشکیل میدهد.قدمت بند پایان اولیه به پیش از یک میلیارد سال پیش و احتمالا به دوره کامبرین در دوران اول میرسد.علم مطالعه بند پایان entomologyگویند که به دلیل اهمیت بسیار زیاد حشرات نسبت به سایر بند پایان اصطلاحا معادل حشره شناسی در نظر گرفته میشود.علم حشره شناسی را به دلیل تنوع حشرات و اهمیت زیاد آن در جنبه های مختلف زندگی انسان به رشته های متعددی تقسیم کرده اند که به شرح ذیل میباشد. 1-حشره شناسی پزشکی:در این بخش راجب بند پایانی بحث مطا لعه میشود که با فعالیت های خود بهداشت و سلامت انسان را به خطر می اندازند.تولد این رشته…
ادامه مطلب