جوندگان

جوندگان
 جوندگان  Rodentia درایران جوندگان یک سوم کل پستانداران را از نظر تعداد گونه تشکیل میدهند،در این حیوانات یک جفت دندان پیشین درهرفک قراردارد،که رشد دایمی داشته وخصلت جویدن اشیا سخت نیز به دلیل رشد دایمی داندان ها و نیاز به سایدن ،کوتاه نگهداشتن و تیز نگه داشتن آنهاست.از بین جوندگان تیره موش حقیقی در انتقال بیماریهای انسانی نقش عمده تری نسبت به سایر جوندگان داشته و پس ازآن خانواده همستر ها در درجه بعدی اهمیت قرار میگیرند. بیولزی ورفتار جوندگان:جوندگان اکثرا موجوداتی شب فعال با زندگی زیر زمینی هستند.جوندگان از نظر رژیم غذایی با اینکه اکثرا گیاه خوارند ولی توانایی تغذیه از غذا های مختلف را دارند.بدین شکل که از دانه،میوه،و قسمت های مختلف کیاهان،حشرات، بی مهرگان کوچک دیگر،لاشه حیوانات بزرگ و خزندگان وحتی تخم پرندگان و پرندگان کوچک تغذیه میکند.بیشتر…
ادامه مطلب