جونده کشها

جونده کشها
جونده کشها هدف ازمبارزه با جوندگان تامین سلامت انسان وجلوگیری از خسارات مالی وبهداشتی ناشی از آنها درمیان جوامع انسانی است.با اجرای برنامه مبارزه با جوندگان سعی بر نابودی یا کاهش جمعیت این جانوران موذی است.استفاده از مواد شیمیایی یکی از انواع روش های متعدد مورد استفاده برای مبارزه با آنهاست درروشهای مورد استفاده درمبارزه با جوندگان درجای دیگری صحبت خواهد شد،انچه در اینجا مد نظر است آشنایی با انواع مختلف سموم جونده کش است. اقسام جونده کش ها:جونده کش ها را کلا به سه گروه تقسیم می کنند:1-جونده کشهای تدخینی2-جونده کشهای شدیدالاثر3-جونده کشهای ضد انعقادی 1-جونده کشهای تدخینی:به منظور مبارزه با جوندگان واکتو پارازیتهای آنها درمحل های غیر قابل دسترس مورد استفاده قرار میگیرد.این دسته از سموم فوق العاده خطرناک بوده وبه همین دلیل باید توسط افراد خبره بکار…
ادامه مطلب