روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات

انواع روش های مبارزه با ناقلین و آفات, روش های مختلف مبارزه ژنتیکی با ناقلین وآفات
مبارزه زنتیکی: در این روش مبارزه سه تکنیک کار شده 1- روش نر عقیمی 2- دستکاری ژنتیکی وایجاد ناسازگاری سیتوپلاسمی 3- تغییر نیسبت جنسی روش نر عقیمی:در ده پنجاه میلادی در آمریکا ومکزیک در کنترل مگس ایجاد کننده میاز(Cochliomyia hominivorax) انجام شدکه در رقابت با نرهای دیگر جفت گیری کرده اما تخم ها بارور نمی شود.در لاشه گوشت تخم گذاری صورت میگیرد وبا اشعه عقیم میشود ودر محیط رها میشوند. عامل میاز در دنیای قدیم(Chrysomyia bezziana) ولاروآن screw worm است. دستکاری ژنتیکی:جنس آنوفل 400گونه دارد که فقط 67گونه آن ناقل بیماری است.بعضی از گونه ها دارای ژن هایی که شرایط را نامناسب کرده ودارای ساختار ژنی است که برای میکرورگانیسم ها مناسب نیست،بنابراین ژن های ناسازگار را خارج کرده ووارد ژن های گروه ناقل کرده که ژن جدید شرایط آنها…
ادامه مطلب

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات

انواع روش های مبارزه با ناقلین و آفات, روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین وآفات
تعریف مبارزه بیولوژیک:استفاده از یک موجود زنده برای ازبین بردن یک موجود مضردیگررا مبارزه بیولوژیک میگویند.مانند موش گربه 1-شکارچی ها 2-شبه انگل ها 3-انگل ها 4-عوامل بیماریزا گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربردزیادی درمبارزه بیولوژیکی ندارد. فرق بین فرمون ها وهورمون ها:هورمون از غدد درون ریز به داخل خون ترشح میشود،فرمون از غدد برون ریز به بیرون بدن ترشح میشود. مزایای مبارزه بیولوزیک:1-اختصاصی عمل میکند(سموم اختصاصی نیستند)2-تاثیرات مضر در محیط ندارند(اگر درست انجام نشود تاثیرروی عوامل شیمیای،بیولوژیک،فیزیکی کم است)3-هزینه بسیار پایینی در مقایسه با مبارزه شیمایی دارد4-هیچ خطری برای انسان ندارد.5-در اغلب موارد عوامل بیولوژیک در محیط تثبیت شده ونیاز به تکرار ندارند.6-عدم ایجاد مقاومت. محدودیت های مبارزه بیولوژیک:1-تاپیر عوامل بیولوژیک معمولا به آرامی ودر مدت طولانی مشخص میگردد.2-تاثیر عوامل بیولوژیک قطعی وسریع نیست وهمیشه درصدی از…
ادامه مطلب

روش های مختلف مبارزه شیمایی با ناقلین وآفات

انواع روش های مبارزه با ناقلین و آفات, روش های مختلف مبارزه شیمیایی با ناقلین وآفات
اجزای مبارزه شیمیایی  Chemical control 1- pesticdes آفت کش ها 2- repellentes دورکننده ها 3- attractants جذب کننده ها 4- chemostrilates عقیم کننده های شیمیایی 5- growth regulatores تنظیم کننده ها وبازدارنده های رشد 6- in bitores هورمون ها 7- phermones فرمون ها آفت کش ها:درمورد آفت کش ها بیشتر حشره کش ها وبعد کنه کش ها در بهداشت کاربرد دارند ودر کشاورزی بیشتر از علف کش ها استفاده میشود. دورکننده ها: مواد شیمایی هستند که خود خاصیت حشره کشی ندارند ولی اگر جایی باشند حشرات از آن دوری کرده.مکانیزم اثر آنها به این صورت است که بیشتر حشرات فعالیت میزبان یابی خودرا از طریق بویایی انجام میدهند مثلا پشه انوفل از 30 متری بوی انسان را درک میکند.این دورکننده ها گیرنده های شیمایی حشرات را از کار می اندازند(بویایی) مثل…
ادامه مطلب